Περισσότεροι από 3.500 καρκινοπαθείς εξυπηρετούναι ετησίως από το τμήμα Χημειοθεραπειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας το οποίο αν και μικρό αποδεικνύεται ότι παράγει ένα μεγάλο έργο.

Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τμήμα το παράρτημα Καρδιτσας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας δώρισε μια καρέκλα χημειοθεραπείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα