Από την οδό Δ. Λάππα, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αγράφων και μέχρι τα σχολικά συγκροτήματα ξεκίνησαν και πάλι οι ασφαλτοστρώσεις, που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας.

Η εν λόγω ασφαλτόστρωση γίνεται σε ένα τμήμα της οδού που είχε σημαντικές φθορές τόσο από την πλημμύρα του Ιανού, όσο και από μια σειρά παρεμβάσεις για να εγκατασταθούν δημόσια δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα