Στον Ν. Λάρισας συνεχίζεται κανονικά και βάσει προγραμματισμού ο εμβολιασμός των 10 Εμβολιαστικών Κέντρων ήτοι: 2 Νοσοκομείων, 6 Κέντρων Υγείας και 2 Περιφερειακών Ιατρείων. Σας παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα:

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021
Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝA ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 17/2/2021
1 ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 156 156
2 ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 90 90
3 ΚΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 38 38
4 ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 108 108
5 ΚΥ ΑΓΙΑΣ 39 39
6 ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ 53 53
7 ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 79 78
8 ΠΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 40 40
9 ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 55 54
10 ΠΙ ΝΙΚΑΙΑΣ 36 36
ΣΥΝΟΛΟ 694 692