Κονδύλι ύψους 500.000 ευρώ για αποκαταστάσεις υποδομών στον ορεινό όγκο του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου.

Η χρηματοδότηση αφορά σε πιστώσεις που θα διατεθούν για αποκαταστάσεις υποδομών στις ορεινές κοινότητες του Δήμου μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον «Ιανό». Πρόκειται για σειρά αποκαταστάσεων που έχει προγραμματίσει η δημοτική αρχή Καρδίτσας και για την υλοποίηση του έργου ανέμενε την έγκριση της χρηματοδότησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα