Στο «Τρίτσης» έργα αγροτικής οδοποιίας για τoυς Δήμους Καρδίτσας και Μουζακίου

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν δράσεις αντισεισμικής προστασίας για το Δήμο Σοφάδων

Τρία νέα προγράμματα για τους Δήμους Καρδίτσας Μουζακίου και Σοφάδων και συνολικά 89 στη χώρα συνολικού ύψους 162,6 εκατ. ευρώ, εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών.

Σε ότι αφορά το Ν. Καρδίτσας πρόκειται για τα έργο της βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στους Δήμους Καρδίτσας και Δήμου Μουζακίου προϋπολογισμού 3,75 εκ ευρώ και 3 εκ. ευρώ  αντίστοιχα, καθώς και για τις δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Σοφάδων προϋπολογισμού 30.855 ευρώ.

Το έργο της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καρδίτσας, έχει προϋπολογισμό 4,36 εκ ευρώ και περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξυπηρετώντας την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρδίτσας.
 Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ.

Το έργο για το Δήμο Μουζακίου αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης των αγροτικών οδών του Δήμου Μουζακίου, με σκοπό την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση προσβάσεων σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» (18-19 Σεπτεμβρίου 2020).

Σε ότι αφορά το έργο του Δήμου Σοφάδων αποτελείται από τα εξης δύο υποέργα:
* «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Σοφάδων» (15.747,32€), που αφορά στην πραγματοποίηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, ταχύ οπτικό έλεγχο (Τ.Ο.Ε.) της δομικής τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) σε κτίρια του Δήμου. Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος θα διενεργηθεί σε 24 υποδομές-38 κτήρια.
• Υποέργο 2: “Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης” (15.108,37€), που αφορά στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, όπου θα γίνει και προμήθεια υλικών (έντυπο πληροφοριακό υλικό και χρηστικά αντικείμενα).