Άγονος ο διαγωνισμός του έργου προμήθειας σωλήνων άρδευσης ΤΟΕΒ Τιτανίου

Άγονος κρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας το υποέργο της προμήθειας σωλήνων άρδευσης ΤΟΕΒ Τιτανίου του έργου με τίτλο «εργασίες- προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Καρδίτσας».

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη μη κατακύρωση του διαγωνισμό στο τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας και κατόπιν αυτού καμία προσφορά δεν έγινε αποδεκτή.