Αναφέρει  σε  ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ και μέλος της ΕΔΥΘΕ Θεσσαλίας Κώστας Γκούμας για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών στη Θεσσαλία:

“Περίμενα αρκετές ημέρες μήπως και δω κάποιο δελτίο τύπου/ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο (Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ή κάποιον άλλο αρμόδιο φορέα για μια σημαντική εξέλιξη που αφορά άμεσα την Θεσσαλία (ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες του 2023) αλλά «εις μάτην».
Πρόκειται για την ανάρτηση (από τις 20/6/2024) στο site του ΥΠΕΝ, του προσχεδίου της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Θεσσαλίας και ουσιαστικά  για την έναρξη της διαβούλευσης, που αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (το άλλο είναι το ΣΔΛΑΠ και αφορά την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά).
Το ΣΔΚΠ αποτελεί ένα στρατηγικό/θεσμικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας (εν προκειμένω για την Θεσσαλία).

Μετά την προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας για κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, ακολουθούν τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και τα περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων των ΣΔΚΠ, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από τον κάθε φορέα που προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες.

Πριν λίγους μήνες, με αφορμή την ανάρτηση του «περίφημου» masterplan HVA – των Ολλανδών για την Θεσσαλία, ξεσηκώθηκαν (δικαιολογημένα) φορείς και πολίτες γιατί δεν ήταν μεταφρασμένο και ο χρόνος διαβούλευσης ήταν περιορισμένος για κατάθεση προτάσεων και σχολίων.
Σήμερα, στην περίπτωση του υπό αναθεώρηση ΣΔΚΠ Θεσσαλίας, που το κείμενο είναι στα Ελληνικά και υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για παρεμβάσεις, ευελπιστώ ότι υπηρεσίες, επιστημονικοί – αυτοδιοικητικοί φορείς και  Θεσσαλοί πολίτες, θα πάρουν μέρος στον αναγκαίο διάλογο για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά την  ασφάλεια μας έναντι των κινδύνων πλημμυρών, που αναμένονται όλο και πιο συχνά (μαζί με τους κινδύνους ξηρασίας – λειψυδρίας) όπως συνομολογούν όλοι σχεδόν οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα φαινόμενα της κλιματική αλλαγής/κρίσης !!

Μήπως είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας προετοιμασμένοι, με σχέδιο, οργάνωση και σοβαρότητα ; ”

Κ. Γκούμας: Καμία ενημ΄-ερωση για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών της Θεσσαλίας