Σε ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ειδικό ποσοστό εισαγωγής φέτος στα πανεπιστήμια για τους υποψήφιους από τις περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας που επλήγησαν από φωτιές και πλημμύρες θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας.

Με την απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι του ειδικού ποσοστού, εφόσον φυσικά έχουν υποβάλει μηχανογραφικά, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής τους. Η απόφαση θα ανακοινωθεί στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η ρύθμιση αυτή αφορά πολύ μεγάλο αριθμό απόφοιτων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (πάνω από 8.000) , οι οποίοι θα θελήσουν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε η υφυπουργός, η σχετική υπουργική απόφαση για εισαγωγή πληγέντων υποψηφίων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΙ, την οποία εξάλλου έχουν αιτηθεί και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι τοπικές ΕΛΜΕ, ενώσεις γονέων και Δήμοι, αναμένεται να ανακοινωθεί προς τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Με την απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι του ειδικού ποσοστού, εφόσον φυσικά έχουν υποβάλει μηχανογραφικά, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής τους. Η απόφαση αυτή όπως έχει πει η υφυπουργός θα αφορά μαθητές της Θεσσαλίας και του Έβρου. Πολλοί μαθητές όπως τονίστηκε στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, αντιμετωπίζουν ακόμα και ζητήματα επιβίωσης, δεδομένου ότι οι γονείς τους έχουν απολέσει εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία και οι αποζημιώσεις ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ακόμα χειρότερα, κάποιοι μαθητές αναγκάστηκαν να διακόψουν και τα φροντιστήριά τους, είτε εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτά είτε λόγω οικονομικής δυσχέρειας

Η διαδικασία αυτή αφορά:

Θεσσαλία:

5289 υποψηφίους ΓΕΛ
1650 υποψηφίους ΕΠΑΛ
24 εσπερινών ΓΕΛ
183 εσπερινών ΕΠΑΛ

Έβρος:

763 υποψήφιους ΓΕΛ
419 υποψήφιους ΕΠΑΛ
18 εσπερινών ΓΕΛ
24 εσπερινών ΕΠΑΛ
Τι προβλέπει ο νόμος
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).
Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει:
α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και

γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Πηγή:ethnos