Συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού 483.575.704,17 ευρώ, κατατέθηκαν στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, ο πρώτος κύκλος του οποίου ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Πλέον, ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνολικά κατατέθηκαν αιτήσεις για 56 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 86.631.660,43 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα