Αποδοχή δωρεάς για την κατασκευή παιδικής χαράς στο Αρτεσιανό

Στην έγκριση της αποδοχής δωρεάς χρηματοδότησης ύψους 10.000 ευρώ από το Ίδρυμα  Βασιλείου Γ. Μελά για την κατασκευή Παιδικής Χαράς στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αρτεσιανού προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

Παράλληλα ενέκρινε την παραλαβή της μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού.