Δήμος Καρδίτσας: Προωθείται η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης και η επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων

«Πράσινο φως» στην επικαιροποίηση των τεχνικών εκθέσεων για το έργο της αναβάθμισης του λογισμικού αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και της προμήθειας συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων προχωρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η πράξη του έργου έχει συνολικό προϋπολογισμό 199.751,60 ευρώ.

Οι σταθμοί αυτοί των ποδηλάτων είναι έξι:
1. σταθμός στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας με 20 θέσεις ποδηλάτων
2. σταθμός στο άλσος Παυσιλύπου, με 20 θέσεις ποδηλάτων
3. σταθμός στο Αθλητικό Πάρκο, με 16 θέσεις ποδηλάτων, ο οποίος μελλοντικά θα μεταφερθεί
μόνιμα στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού σταδίου Καρδίτσας, επί της οδού Λεωφόρου
Δημοπρασίας, όπου εκεί είχε προβλεφθεί αρχικά η εγκατάστασή του
4. σταθμός στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα), με 18 θέσεις ποδηλάτων
5. σταθμός στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Καρδίτσας, επί της οδού Αλεβάδων, με 12 θέσεις
ποδηλάτων
6. σταθμός στην Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας, με 16 θέσεις ποδηλάτων


Τα συστήματα μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων, τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής  διεθνώς και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Πρόκειται για  συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων.
Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης
ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν ένα θαυμάσιο μέσο για την μείωση των ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας των χρηστών. Παρέχουν την δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης και συμβάλλουν στην οικονομία.

Σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων
Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προμηθευτεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης, ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταφοράς φορτίου (cargo) και ηλεκτρικών ποδηλάτων ΑμεΑ.
Ο Δήμος Καρδίτσας επιδιώκει με την προμήθεια αυτή να δώσει στους πολίτες, στους επισκέπτες της πόλης, σε εμπόρους και καταστηματάρχες, αλλά και σε ανθρώπους με προβλήματα αναπηρίας, οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο την μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη, στη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.


Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:
23 ηλεκτρικά ποδήλατα με δυνατότητα αποστολής της θέσης τους μέσω ενσωματωμένου
συστήματος GPS / GPRS
9 ηλεκτρικά ποδήλατα μεταφοράς φορτίου με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές κλειδαριές
2 ηλεκτρικά ποδήλατα για ΑμεΑ
Εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα για την μίσθωση κάθε κατηγορία ποδηλάτων (ηλεκτρικά
ποδήλατα, ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, ποδήλατα ΑμεΑ)
Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος

Ηλεκτρικό ποδήλατο ΑμεΑ
Ηλεκτρικό ποδήλατο μεταφοράς φορτίου

Αναβαθμισμένο σύστημα μίσθωσης
H τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης των smartphones και της εμφάνισης μονάδων GPS χαμηλής κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, κοστοβόρες σταθερές υποδομές αντικαθίστανται από λύσεις που επιτρέπουν την ευέλικτη στάθμευση των ποδηλάτων σε δημόσιους χώρους και τη μεταφορά τους (dockless συστήματα), ενώ η προσβασιμότητα προσφέρεται ολοένα και περισσότερο μέσω των smartphones των χρηστών (συνήθως με εφαρμογές).

Το αναβαθμισμένο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων του Δήμου Καρδίτσας, θα επιτρέπει την
αυτόματη μίσθωση ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών κλειδαριών οι οποίες θα μετατρέψουν τα υφιστάμενα ποδήλατα του Δήμου σε έξυπνα ποδήλατα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα με ενσωματωμένο σύστημα GPS / GPRS, τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για: την θέση τους, την κίνηση τους και την στάθμευσή τους. Τα ποδήλατα θα δίνουν στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο δημόσιας χρήσης για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποια από τις ζώνες στάθμευσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στην περιβαντολλογική ευαισθητοποίηση και στην βελτίωση της υγείας των πολιτών.
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το ποδήλατο να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα.

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας
Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προμηθευτεί 70 ηλεκτρονικές κλειδαριές με ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS, οι οποίες θα προσαρμοστούν στα υφιστάμενα ποδήλατα του Δήμου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα  κοινόχρηστων ποδηλάτων δημόσιας χρήσης χωρίς την παρουσία προσωπικού. Επίσης, ο Δήμος προτίθεται να αντικαταστήσει τις LCD οθόνες στις υφιστάμενες ηλεκτρονικές βάσεις των σταθμών ποδηλάτων, να προμηθευτεί 2.000 ηλεκτρονικές κάρτες RF-ID καθώς και να αντικαταστήσει τη σήμανση/αυτοκόλλητα στους σταθμούς και στα ποδήλατα.
Ο Δήμος επιδιώκει με την προμήθεια αυτή να δώσει στους πολίτες και στους επισκέπτες τηςπόλης, οικονομική πρόσβαση σε ποδήλατα με στόχο την μείωση της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων  στην πόλη, τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον
περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και τον περιορισμό της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και του θορύβου.
Α. Περιγραφή του συστήματος
Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:
-70 ηλεκτρονικές κλειδαριές που θα προσαρμοστούν επάνω σε υφιστάμενα ποδήλατα
– 51 LCD οθόνες για τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές βάσεις του συστήματος
– 2.000 ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης χρηστών
– Αυτοκόλλητα/Σήμανση των σταθμών και των ποδηλάτων
– Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος

 Λειτουργία του συστήματος
Πρόσβαση σε ένα ποδήλατο θα πρέπει να μπορεί να αποκτήσει κάποιος με την χρήση ειδικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του  κάρτας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με λεπτομέρεια την διαδικασία  χρήσης της πιστωτικής κάρτας και την συμβατότητα της προτεινόμενης μεθόδου με τους  ισχύοντες τεχνικούς κανόνες και πρακτικές

Διαδικασία παραλαβής
και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα πρέπει να είναι απλή.
Οι χρήστες, αφού πρώτα έχουν κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, πηγαίνουν σε μια από τις ζώνες στάθμευσης όπου βρίσκονται σταθμευμένα τα ποδήλατα. Πλησιάζουν το ποδήλατο και μέσα από την ειδική εφαρμογή “σκανάρουν” το QR Code, που βρίσκεται πάνω στο ποδήλατο. Η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει αυτόματα και το ποδήλατο είναι έτοιμο για χρήση.
Κατά την επιστροφή του ποδηλάτου, οι χρήστες θα πρέπει να τοποθετήσουν το ποδήλατο σε μια από τις ζώνες στάθμευσης που υποδεικνύονται στην ειδική εφαρμογή. O χρήστης χρησιμοποιώντας και πάλι την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται εντός της ζώνης στάθμευσης και κλειδώνει χειροκίνητα την ηλεκτρονική κλειδαριά. Έπειτα η μίσθωση σταματά. Η χρέωση πραγματοποιείται για τον χρόνο χρήσης του ποδηλάτου σύμφωνα με την πολιτική χρέωσης.