Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτές τις ημέρες από ανάδοχο εργολάβο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό» στην Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτης επιχορήγησης ύψους 1 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Δήμος Μουζακίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, τεχνικών απορροής υδάτων, ρείθρων και ασφαλτοστρώσεις κατά μήκος της κεντρικής οδού Μουζάκι – Ανθοχώρι. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με ταχύτητα και θα συνεχιστούν στους ίδιους ρυθμούς στην Κρυοπηγή και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες όσο οι καλές καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Κατ’ εντολή του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Πατσιαούρας. Εκεί συναντήθηκε με τεχνικά συνεργεία και συζήτησε την πορεία τους διαπιστώνοντας ότι είναι ομαλή και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Δημοτικής αρχής.

Να σημειωθεί ότι στις αποκαταστάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο της αναφερόμενης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. σε διάφορα σημεία στο Δήμο, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες υλοποιούνται εργασίες οδοποιίας για την αποκατάσταση χαλικοστρωμένων τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, αποκατάσταση τεχνικών, εγκιβωτισμένων σωληνωτών διαφόρων διατομών και κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20.

2. Στις ορεινές και ημιορεινές Τοπικές Κοινότητες:

– Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

– Αποκατάσταση οπλισμένων τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

– Αποκατάσταση κιβωτοειδών οχετών, με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

– Αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών εγκιβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20.

– Επένδυση πρανών με την κατασκευή συρματοκιβωτίων για την προστασία δρόμων.