Αρνητικό «ποδαρικό» έκανε το 2023 στη μισθωτή εργασία στο Ν. Καρδίτσας

Αρνητικό «ποδαρικό» έκανε το 2023 στη μισθωτή εργασία στο Ν. Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, κατά 261 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στο Ν. Καρδίτσας τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη».

Στην Καρδίτσα τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 936 προσλήψεις, ενώ οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, οι καταγγελίες συμβάσεων και οι λύσεις συμβάσεων έφθασαν τις 1.197 με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 261 θέσεις.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους Νομούς της Θεσσαλίας, το ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων στο Ν. Λάρισας ήταν θετικόκατά 15 θέσεις, στη Μαγνησία αρνητικό κατά 667, στα Τρίκαλα αρνητικό κατά 999 και στις Σποράδες αρνητικό κατά 4.

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2023 σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Ιανουάριος εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο όλες τις χρονιές από το 2001 και μετά, με δύο μόνο εξαιρέσεις το 2014 και το 2021.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 186.313 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 213.924 (132.312 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 81.612 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου μήνα του έτους ήταν αρνητικό κατά 27.611 θέσεις εργασίας.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο µηνών, Ιανουάριος 2023 και Ιανουάριος 2022, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 1.807 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2023 (αρνητικό ισοζύγιο -27.611 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-25.804) τον Ιανουάριο του
2022.

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης

ανήλθαν στο 52,26% του συνόλου, ενώ οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης στο 38,99% και οι εκ περιτροπής συμβάσεις στο 8,75%.

Στους ΚΑΔ µε τα πέντε υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων περιλαμβάνονται η εκπαίδευση,η αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες, η εξόρυξη µεταλλευµάτων, οι εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες και η επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού

Στα πέντε υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια απασχόλησης συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, οι δραστηριότητες γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης, το λιανικό εμπόριο, οι δραστηριότητες απασχόλησης και οι δραστηριότητες κεντρικών γραφείων.