Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης και μεταβίβασης εκμεταλλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους αγρότες του Νομού Καρδίτσας που έχουν ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης.

Η ολοκλήρωση των πράξεων τροποποίησης και μεταβίβασης σηματοδοτεί και εξελίξεις σε ότι αφορά το σκέλος των πληρωμών. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Καρδίτσας, θα σταλούν οι αλλαγές και οι μεταβιβάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης.

Πριν τα Χριστούγεννα

Κατόπιν και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει όπως ορίζει η διαταγή, να έχουν σταλεί οι καταστάσεις πληρωμών, προκειμένου οι 1.015 περίπου δικαιούχοι του Νομού Καρδίτσας να λάβουν το 85% της προκαταβολής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ