Ξεκινούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι διαδικασίες δημοπράτησης για την κατασκευή – μέσω ΣΔΙΤ- του υπόγειου αρδευτικού δικτύου Υπέρεια – Ορφανά.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 87 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με την ολοκλήρωση του θα φτάσει τα 150 εκατομμύρια.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα