Δημος Σοφάδων: αίτημα για πρόσληψη τριών ατόμων στη Δημοτική Αστυνομία

Την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη Δημοτική Αστυνομία θα καταθέσει ο Δήμος Σοφάδων, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

Προκειται για τρία άτομα ήτοι:
– 1 ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας
-1 ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας
– 1 ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας