Δήμος Μουζακίου: παράταση τριών μηνών στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών

Tη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υλοποίησης του έργου της προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Μουζακίου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η παράταση ισχύει για 90 μέρες από το προγραμματισμένο πέρας των εργασιών της σύμβασης υλοποίησης του έργου, έως τις 16.07.2023.
Η παραταση ζητήθηκε από τον ανάδοχο καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου των παιδικών χαρών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 285.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό Προϋπολογισμό 231.656,80 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.