Μουζάκι: Προσωρινός ανάδοχος για τι έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε Παμίσου

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου προϋπολογισμού 182.451 ευρώ.

Ο Οικονομικός Φορέας που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση  31,20 %.