Διπλάσιοι, οι παλιοί περιμένουν την πληρωμή

Διπλάσιος αριθμός δικαιούχων από το Ν. Καρδίτσας σε σύγκριση με την προηγούμενη προκήρυξη εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης.

Στο νέο πρόγραμμα εντάσσονται 2.261 φάκελοι, όσοι δηλαδή βρίσκονταν στον προσωρινό πίνακα, ενώ μόλις τέσσερις έχουν απορριφθεί. Στην προηγούμενη προκήρυξη οι ενταγμένοι ανέρχονταν περίπου στους 1.010, οι οποίοι πάντως ακόμη περιμένουν τη φετινή εκκαθάριση των πληρωμών για το πρόγραμμα.

Μπορεί θεωρητικά, όπως ανέφεραν αγρότες στην εφημερίδα, η πληρωμή να έχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι τέλος Ιουνίου, ωστόσο έχει καθυστερήσει σημαντικά σε σχέση με άλλα χρόνια. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την προτελευταία πληρωμή, καθώς θα ακολουθήσει ακόμη μία την επόμενη
χρονιά.
Κ.Π.