Διστακτικοί οι παραγωγοί για τις νέες φυτεύσεις καπνού

• Π. Κεφαλάς: «Περισσότερο απαιτητική ως προς το κόστος των εισροών η νέα καλλιεργητική χρονιά»

Στο στάδιο της προετοιμασίας της σποράς του καπνού για τη νέα καλλιεργητική περίοδο βρίσκονται οι καπνοπαραγωγοί των θερμότερων περιοχών της χώρας.

Από τις 20Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι σπορές των φυταρίων και στις αρχές Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της φύτευσης του καπνού στα χωράφια. Ανάλογα με την ποικιλία έχουμε και διαφορετικές πρακτικές, ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η καλλιέργεια έχει υψηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, από τη σπορά και μέχρι τη δεματοποίηση.

Παράλληλα,συνεχίζεται η αγοραπωλησία του προϊόντος από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και όλοι αναμένουν τις τελικές αποφάσεις για τα συμβόλαια της νέαςπεριόδου.