Δρομολογείται η διαμόρφωση της βορείου εισόδου των Σοφάδων

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει εντός των ημερών το έργο της διαμόρφωσης της βορείου εισόδου της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και αναμένεται η εγκατάστασή του στο σημείο για την υλοποίηση της εργολαβίας.

Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης δύο δημοτικών οδών και συγκεκριμένα:

– της βόρεις εισόδου της δημοτικής κοινότητας Σοφάδων για μήκος 520 μέτρων, από τη διασταύρωση στο ύψος της Πυροσβεστικής έως τα όρια του οικισμού με καθαρισμό των πρανών από αυτοφυή βλάστηση, φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος, εκ νέου κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και αποξήλωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκ νέου κατασκευής του.

– της οδού Στ. Παπάγου από την οδό Περικλέους έως τα όρια του οικισμού με φραζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος, προπάλειψη και εκ νέου κατασκευή ασφαλτικής στρώσης.