Στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου προσδιόρισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας κ. Θωμάς Κόντος ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του σώματος για τα ζητήματα των δομών υγείας και για το Νοσοκομείο.

Όπως είπε, σκοπός της συνεδρίασης θα είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που καταγράφονται εδώ και δεκαετίες.