Προς δημοπράτηση με τροποποιημένη μελέτη οδεύει από το Δήμο Καρδίτσας το έργο της αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού άρδευσης.

Την τροποποίηση της οριστικής μελέτης ενέκρινε προσφάτως η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Να θυμίσουμε ότι εξαιτίας των καταστροφικών επιπτώσεων από τις πλημμύρες του «Ντάνιελ» στις υποδομές του αρδευτικού συστήματος (γεωτρήσεις κλπ), οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις με βάση την αρχική μελέτη ήταν ανεφάρμοστες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αποκατάσταση των ζημιών και όχι μόνο αναβάθμιση του συστήματος.

Για το λόγο αυτό με προηγούμενη απόφαση η Δημοτική Επιτροπή είχε προχωρήσει στη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

Πλέον με την επικαιροποίηση της μελέτης που εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή, ο Δήμος Καρδίτσας θα προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει προϋπολογισμό περίπου 2 εκ ευρώ.