Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της προκαταβολής του «τσεκ». Όμως στην προγραμματισμένη προκαταβολή, δεν θα συμπεριληφθούν τα βαμβακοχώραφα για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απατούμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης, στις περιοχές που έγινε δορυφορικός έλεγχος με τη μέθοδο του monitoring.

Αυτό αναφερει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην προγραμματισμένη προκαταβολή του «τσεκ» θα συμπεριληφθούν τα αγροτεμάχια τα οποία κατά τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης και μετά από τις πιθανές διορθώσεις, έχουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή επιβεβαιώνεται η δηλούμενη καλλιέργεια σε αυτά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα