Ένταξη έργου 500.000 ευρώ Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Λ. Πλαστήρα

Ένα ακόμα σημαντικό έργο Αγροτικής οδοποιίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Π.Α.Α. 2014-2020).

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα εκπόνησε μελέτη με αντικείμενο την έκτακτη αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας, έργο συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Το έργο αυτό αναμένεται να εκτελεστεί στην Δ.Ε. Νεβρόπολης.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις 3,5 χλμ. στην καλλιεργητική ζώνη των χωριών Κερασιάς – Κρυονερίου – Καλυβίων Φυλακτής – Καλυβιων Πεζούλας. Πρόκειται για την καλλιεργητική ζώνη που ο δήμος επί της ουσίας, προκειμένου να στηρίξει την επέκταση καλλιεργειών στα κηπευτικά, προχώρησε στη δημιουργία σύγχρονου Αγροτικού Δικτύου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.