Η ενημέρωση για τα Σχέδια Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνοντας μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνοντας δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης σε επίπεδο Δήμου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο η Δημοτικη Αρχή Καρδίτσας με τους Προέδρους των τοπικών κοινότητων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, και αφορούσε τα θέματα πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα