Η πρώτη συνάντηση εργασίας των τριών δικτύων Δήμων πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/2022). Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε με την υπογραφή του Συμφώνου συνεργασίας των τριών Δικτύων Δήμων, του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια και του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα