Η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα υψηλά επίπεδα θνησιμότητας στην Ελλάδα

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΠΑ)

• Παρέθεσε στοιχεία ο Καρδιτσιώτης πνευμονολόγος, Νικόλαος Αθανασίου

«Η γενιά μας θα αποκαταστήσει τη Γη», είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που εορτάστηκε στις 5 Ιουνίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προώθηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση.

Το φετινό μήνυμα επιδιώκει να ενισχύσει τις προσπάθειες για μία πιο συνειδητή γενιά σε σχέση με το περιβάλλον και την ανάγκη λήψης μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία.

Η Ομάδα Εργασίας για τη Διακοπή του Καπνίσματος, την Προαγωγή της Υγείας και την Κλιματική Αλλαγή της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) σημειώνει ότι η  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μια υπενθύμιση ότι όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του πλανήτη μας. Αναλαμβάνοντας συλλογική δράση, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά και να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών