Ιδέα με προοπτικές, ή όνειρο απατηλό

Στην ιδέα ενός νέου χιονοδρομικού κέντρου που θα φέρει προοπτική στο Νομό μας, αρκετοί
Καρδιτσιώτες συμφωνούν. Όμως, υπάρχουν και άλλοι που το θεωρούν μακρινό όνειρο. Σίγουρα η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου θα πρόσφερε περισσότερο τουρισμό, ενώ θα υπήρχε δυνατότητα για δημιουργία επιχειρήσεων που θα αύξαναν την οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Και εκεί λοιπόν, συναντάται το ζητούμενο: πώς οι αρμόδιοι φορείς του Νομού Καρδίτσας θα συνεργαστούν από κοινού, προκειμένου να κοιτάξουν την ιδέα ενός χιονοδρομικού κέντρου με θετική ματιά. Επίσης, ας λάβουμε υπόψιν την καχυποψία μερικών Καρδιτσιωτών στο άκουσμα έργων, καθώς εδώ και καιρό έχουν πάψει να ελπίζουν σε πιο αισιόδοξες μέρες για τον Νομό Καρδίτσας.

Δ.Γ.