Πρόταση ίδρυσης πειραματικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τέσσερις Θεσσαλικούς Νομούς θα καταθέσει στο υπουργείο Παιδείας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου που συνεδρίασε στην Καρδίτσα.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία πειραματικών σχολείων αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο συνεδρίασε προσφάτως στην Καρδίτσα, προτείνοντας την ίδρυση σε όλες τις πόλεις που έχει Τμήματα το πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις της η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννα Λαλιώτου, η έλλειψη πειραματικών σχολείων στη Θεσσαλία είναι τραγική και αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Υπογράμμισε ότι μπορεί στο Βόλο να λειτουργούν τα περισσότερα Παιδαγωγικά Τμήματα, ωστόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρετούν απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. από διάφορα Τμήματα. «Είναι ώρα να αποδώσει το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία ένα μέρος της δικής της προσφοράς προς αυτό» επισήμανε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τα σχολεία αυτά θα ενισχύσουν το ερευνητικό έργο των Τμημάτων σημαντικά και η αλληλοτροφοδότηση θα συμβάλλει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου
Να θυμίσουμε ότι στο Φανάρι του Δήμου Μουζακίου λειτουργούσε το Πειραματικό Γυμνάσιο (το μοναδικό στη Θεσσαλία), το οποίο αποχαρακτηρίστηκε τον Απρίλιο του
2012.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου λειτουργεούσε από το 2009 ως Πειραματικό, ενώ με τον αποχαρακτηρισμό του είχε διαφωνίσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.