Δημοπρατείται το έργο βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας σε σχολεία του Δήμου Καρδίτσας

Δημοπρατείται το έργο που αφορά «παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Καρδίτσας. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/4/2022.
Το έργο που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, αφορά παρεμβάσεις σε 24 σχολικά συγκροτήματα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.
Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Παρεμβάσεις έξω από 24 σχολικά συγκροτήματα
Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδούς περιμετρικά των παρακάτω σχολικών συγκροτημάτων της Καρδίτσας: 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 9ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 11ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό, 18ο Δημοτικό, Εσπερινό Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, 2ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ, στο ΙΕΚ, στον ΟΑΕΔ και στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Γίνεται: οριζόντια διαγράμμιση στο οδόστρωμα, κατακόρυφη σήμανση για υποχρεωτική μείωση ταχύτητας και παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια.
Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της ταχύτητας στους περιμετρικούς και γειτονικούς δρόμους των σχολικών και άλλων συγκροτημάτων, για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και σπουδαστών.