Νέα 3μηνη παράταση στο έργο αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε Φύλλου

Την νέα παραταση (πέμπτη) τρίμηνης διάρκειας έως 9 Ιουλίου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά για το έργο της αποκατάστασης ζημιών απο θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου.

Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 09/02/2021 και η προθεσμία περαίωσης ήταν
τρεις (3) μήνες, έως 09/05/2021. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
2 την αρ. 83/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες, έως 09- 08-2021, 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με την αρ. 219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες εως 09/11/2021, 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με την αρ. 286/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά δύο (2) μήνες εως 09/01/2022 και 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με την αρ. 16/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες εως 09/04/2022.
Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητηθηκε λογω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι αλλεπάλληλες βροχές τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο κατέστησαν δυσχερή την εκτέλεση των υπολοίπων χωματουργικών και ασφαλτικών εργασιών του έργου για την ολοκλήρωσή του.