Καταργείται μετά τις 30 Ιανουαρίου το άμισθο υποθηκοφυλακείο Σοφάδων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων.

Να θυμίσουμε ότι όπως είχε γράψει ο Νέος Αγών (εδώ), είχε προηγηθεί η κατάργηση του άμισθου υποθηκοφυλακείου Παλαμά.

Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σοφάδων καταργείται μετά την 30η Ιανουαρίου.
Όπως αναφέρει η απόφαση «τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται από την 31.01.2023 στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καρδίτσας που ορίστηκε στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 64/2/23.04.2019 απόφασης του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1489) και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα ίδια ακίνητα».