Με την καθαίρεση των αποθηκών άρχισαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου της Καρδίτσας. Τα συνεργεία εργάζονται από χθες και εκτιμάται ότι σε διάστημα ενός μηνός θα καθαιρεθούν οι δυο αποθήκες και θα καθαριστεί πλήρως ο χώρος ενώ σε εκκρεμότητα θα μείνει μια αποθήκη για την οποία υπάρχει διένεξη με τον ενοικιαστή της.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα