Καθοδήγηση και στήριξη στο επιχειρηματικό ξεκίνημα

Μια από τις ευχάριστες ειδήσεις για την τοπική κοινωνία αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ).

Πρόκειται για ένα κέντρο που παρέχει πολύτιμες συμβουλές που αφορούν το επιχειρηματικό βήμα που επιθυμεί κανείς να κάνει, συγκεκριμένα σε ανέργους και μέλη ευάλωτων ομάδων που στοχεύουν στην έναρξη της δικής τους επιχείρησης.

Το Κέντρο παρέχει μεταξύ άλλων δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και στήριξη κατά το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα.

Ήδη κάποιες επιχειρήσεις όχι μόνο έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στην πόλη, αλλά εδώ και καιρό έχουν ενσωματωθεί ενεργά στην τοπική αγορά.

Να σημειωθεί ότι η πράξη αυτή μέσω του ΚΥπΕΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027.
Δ.Γ.