Σπάνια παρίσταται, μίλησε με κολακευτικά λόγια

Τα κολακευτικά λόγια του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία για το τοπικό συνεταιριστικό τραπεζικό ίδρυμα.

Και αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι ο διοικητής τα είπε δίνοντας το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Συνεταιριστικής, παρά το γεγονός μάλιστα ότι δεν συνηθίζει να παρίσταται σε εκδηλώσεις τραπεζών.

«Μερικά χρόνια πριν είχα διαφορετική εικόνα από αυτή που έχω σήμερα για τις συνεταιριστικές τράπεζες και τη σημασία που έχουν για την τοπική οικονομία, αλλά και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού» είπε ο κ. Στουρνάρας, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι χαρακτήρισε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ως «πρότυπο χρηστής λειτουργίας και ορθού και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου».
Κ.Π.