Κίνδυνος άμεσης ερημοποίησης της Θεσσαλίας και απώλειας χιλιάδων στρεμμάτων γόνιμης γης

Τα σενάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες του θεσσαλικού κάμπου είναι δραματικά και τα φαινόμενα αυτοτροφοδοτούμενα και όσοι από τους κρατούντες δεν τα λάβουν σοβαρά υπόψη για να αντιμετωπίσουν τα νέα κλιματικά δεδομένα θα τα βρουν μπροστά τους και μάλιστα στη διάρκεια της θητείας τους, αφού ο χρόνος εκδήλωσής τους είναι πλέον πιο ταχύς και πυκνός.

Αυτό διαφάνηκε από την μελέτη που παρουσίασε ο πρώην πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αντρέας Καραμάνος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννειο στη Λάρισα.

Ο κ. Καραμάνος ανέπτυξε τρία σενάρια για τρεις περιοχές τη Φαρκαδόνα, το Σωτήριο και το Ζάππειο και για τρεις αροτραίες καλλιέργειες το βαμβάκι, το σκληρό σιτάρι και το καλαμπόκι. Τα σενάρια αυτά έχουν διαβάθμιση όπως ήπια, μεσαία και ακραία. Στο ακραίο σενάριο η περιοχή του Ζαππείου για παράδειγμα η οποία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος των επικλινών καλλιεργούμενων εκτάσεων της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στον άξονα Νίκαιας Φαρσάλων, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην ερημοποίηση λόγω της υπογονιμότητας και η κατάσταση μοιάζει μη αναστρέψιμη αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από τους συλλογικούς φορείς και τους ίδιους τους αγρότες.