Κοστολογούνται;

Οι συσκευές, τα έπιπλα, ο εξοπλισμός κοστολογείται (εν μέρει). Τα βιβλία και τα γραπτά; Είτε αυτά έχουν επαγγελματική χρήση, είτε ιστορική, είτε συναισθηματική… Μπορεί να
αποτελούν κληρονομιά από τους προγόνους, μπορεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πορεία της ζωής κάποιου ή του παιδιού του.

Αυτά δυστυχώς δεν κοστολογούνται και δεν αντικαθιστώνται, ούτε αναπληρώνονται.
Και καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις λάσπες που πλημμύρισαν ισόγεια και υπόγεια, στον Παλαμά και στα χωριά του Δήμου. Περιουσία πολύτιμη που έχασαν εκατοντάδες Παλαμιώτες, όπως η περίπτωση της φωτογραφίας από κάτοικο στην πνιγμένη  Μεταμόρφωση.
Κ.Π.