Μετά το Πάσχα αναμένεται να μπει σε φάση υλοποίησης το έργο κατασκευής του οδικού άξονα «Δέλτα – Παλαμάς».

Στην παρούσα φάση οριοθετήθηκαν τα σημεία των απαλλοτριώσεων, προκειμένου να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ εκκρεμεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Περιφέρειας με την αρχαιολογική υπηρεσία που θα παρακολουθήσει την πορεία των εργασιών και θα παρέμβει αν χρειαστεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το αρμόδιο Τμήμα της Π.Ε Καρδίτσας, η διαχειριστική αρχή αναμένεται να εγκρίνει το ποσό που θα επιτρέψει την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και κατ’ επέκταση την έναρξη των εργασιών μετά το Πάσχα.

Να θυμίσουμε ότι το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,3 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή τμήματος της Επαρχιακής Οδού 16 και ειδικότερα στο τμήμα από τη σύνδεση στον κυκλικό κόμβο Χ.Θ. 80+400 με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65 (ο οποίος αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) και την πόλη της Καρδίτσας, έως την είσοδο της πόλης του Παλαμά, συνολικού μήκους 9,2Km. Ειδικότερα προβλέπεται:

• Η καθαίρεση και η ανακατασκευή της κύριας αρτηρίας με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και παράκαμψη του οικισμού Γοργοβιτών, μήκους 9,2Km.

• Η κατασκευή αγροτικής οδού αριστερά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,80Km.

• Η κατασκευή αγροτικής οδού δεξιά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,50Km.

• Η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην είσοδο των Γοργοβιτών (πορεία από Δέλτα προς Παλαμά).

• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου στην είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.

• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου εντός του οικισμού Μάρκου.

• Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και φωτισμού εντός του οικισμού Μάρκου.

• Η διαπλάτυνση γέφυρας Μάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Οργόζινου.

• Η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την εκτροπή κυκλοφορίας μέσω των υφιστάμενων τοπικών οδών.

• Οι απαιτούμενες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης,

• Δαπάνη απαλλοτρίωσης απαιτούμενης έκτασης για την εκτέλεση του έργου καθώς και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες (ΟΚΩ, αρχαιολογία κ.α.)

Το έργο αφορά σε μία από τις κύριες κάθετες οδικές συνδέσεις στο Νομό Καρδίτσας με τον Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα «αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», για την εξυπηρέτηση του Παλαμά και των υπολοίπων οικισμών στην ευρύτερη περιοχή του στο Νομό, αλλά και των οικισμών και κινούμενων στον οδικό άξονα Φαρκαδώνα Τρικάλων- Παλαμάς προς σύνδεση με Ε65 και Καρδίτσα.