Βαρύ «αποτύπωμα» άφησε η περασμένη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την διαρκή απουσία εθνικών (και ευρωπαϊκών) πολιτικών που να θέτουν στο επίκεντρο τις ανάγκες του μικρομεσαίου αγροτικού κόσμου και των αγροτικών νοικοκυριών της Καρδιτσιώτικης και Θεσσαλικής υπαίθρου, οδήγησαν σε σημαντική απώλεια καλλιεργήσιμων στρεμμάτων και εκμεταλλεύσεων στον πιο εύπορο κάμπο της Ελλάδος.

Τα στοιχεία της απογραφής που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν τα οικονομικά αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες, που αναλαμβάνουν σημαντικό ρίσκο κάθε χρόνο για την παραγωγή πραγματικού πλούτου από μηδενική βάση. Τα αδιέξοδα αυτά αποτυπώνονται στην μείωση κατά 11,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης αγροτικής έκτασης, αλλά στη συρρίκνωση κατά 28% του αριθμού των εκμεταλλεύσεων.

 Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»