Προσωρινοί ανάδοχοι προέκυψαν για τα έργα καθαρισμού τάφρων και ανακατασκευής τεχνικών στην περιοχή της Συκεώνας και στον Ποταμό Ενιπέα του Δήμου Παλαμά.

Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρακτικά των επιτροπών για τους δύο διαγωνισμούς που έγιναν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανακήρυξε τους προσωρινούς αναδόχους των έργων. Για το έργο «Καθαρισμό τάφρων και ανακατασκευή τεχνικού στην περιοχή ποταμού Ενιπέα Δ. Παλαμά Καρδίτσας» ο οικονομικός φορέας που κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 12% (δαπάνη 532.766,53€), για το έργο «Καθαρισμός τάφρων και ανακατασκευή τεχνικών στην περιοχή οικισμού Συκεώνα, Δ. Παλαμά Καρδίτσας» ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 15% (δαπανη 514.748,51 €).

Τις δύο αποφάσεις καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.Αράπκουλε κ.Τσιάρας και κ.Τσιαπλές διότι είναι με ανάθεση, ενώ θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός.

Συκεώνα

Σε ότι αφορά τη Συκεώνα για το έργο στην εισήγησή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η υπηρεσία μας διαπίστωσε κατόπιν αυτοψίας ότι στις 3-09-2022 διεκόπη η κυκλοφορία επί της Επ. Ο Λάρισας –Καρδίτσας στην περιοχή του οικισμού Συκεώνα μετά από έντονη βροχόπτωση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»