Η ομάδα δράσης για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με συντονίστρια την κ. Χονδροπούλου Μάγδα και μέλη τις εκπαιδευτικούς Αντωνάκη Παρασκευή, Λάρδα Ευγενία, Κοντοχρήστου Χαρίκλεια και Παπαγιαννοπούλου Ελένη οργάνωσε και υλοποίησε το σχέδιο δημιουργίας σχολικής βιβλιοθήκης που θα καλύπτει τις ανάγκες και των δύο σχολείων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα