Μήπως πρέπει να αντικατασταθούν;

Nα πληρώσει στο Δήμο το πρόστιμο που έλαβε στο παράνομα σταθμευμένο όχημα ήθελε δημότης στην Καρδίτσα, θεωρώντας ότι αν το εξοφλήσει εντός 10 ημερών όπως έλεγε η κλήση θα κατέβαλε το μισό ποσό.

Ωστόσο, όπως ενημερώθηκε, η εν λόγω οδηγία που αναγράφονταν πάνω στην κλήση δεν ισχύει.

Μήπως τα εν λόγω επίσημα χαρτιά των κλήσεων που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια πάνω στα οποία θα αναγράφονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας;
Κ.Π.