Περιορίζοντας συνήθειες...

Δεν είναι σίγουρα σημαντική είδηση ότι οι Καρδιτσιώτες έχουν περιορίσει κάποιες συνήθειες λόγω της ακρίβειας.

Αντιθέτως, αποτελεί εύλογη εξέλιξη από τη στιγμή που γινόμαστε μάρτυρες συνεχών ανατιμήσεων που οδηγούν σε ένα ρευστό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, αρκετοί έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους με τα αυτοκίνητα λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα, όπως και βασικά προϊόντα, με τα οποία γέμιζαν – πριν την κρίση – το καλάθι των αγορών.

Επίσης, μερικοί Καρδιτσιώτες αναμένουν και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να εκτιμήσουν το μέγεθος του κόστους μετά την εκτίναξη των τιμών.
Δ.Γ.