Μείωση των γάμων και κυρίως των θρησκευτικών, με παράλληλη αύξηση των πολιτικών γάμων και των συμφώνων συμβίωσης καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Καρδίτσα.

Αίσθηση μάλιστα προκαλεί και το γεγονός ότι πέρυσι οι πολιτικοί γάμοι στην Καρδίτσα ήταν περισσότεροι από τους θρησκευτικούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ληξιαρχείο Καρδίτσας, σε βάθος ετών καταγράφεται (με εξαίρεση ορισμένες χρονιές), μια τάση μείωσης των γάμων στην περιοχή.
Πολιτικοί γάμοι
Παράλληλα σημειώνεται άνοδος των πολιτικών γάμων, ενώ το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι πέρυσι το 56% περίπου των γάμων που έγιναν ήταν πολιτικοί, έναντι 44% που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα:
– Το 2013 τελέστηκαν 177 γάμοι
– 199 το 2014
– 177 το 2015
-147 το 2016
-157 το 2017 και
-142 το 2018

Από τους 142 πέρυσι οι 80 ήταν πολιτικοί και οι 62 θρησκευτικοί, ενώ το 2017 οι 66 ήταν πολιτικοί και οι 91 θρησκευτικοί.
Σύμφωνα συμβίωσης
Την ίδια ώρα τα σύμφωνα συμβίωσης είναι ένα νέος θεσμός τον οποίο σταδιακά αρχίζουν να υιοθετούν και οι Καρδιτσιώτες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη εκδοση του Νέου Αγώνα