Μια νέα εποχή στις μεταξύ τους σχέσεις εγκαινίασαν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και συναντίληψης που έγινε σήμερα στο γραφείο του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεου.

Ειδικότερα ο κ. Τιμόθεος και ο πρόεδρος του τμήματος κ. Ιωαν.Παπαδόπουλος παρουσία του καθηγητή κ. Γ. Νταλού υπέγραψαν το σχετικό μνημόνιο το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης του Νομού Καρδίτσας.

Οπως τόνισε ο κ. Τιμόθεος μέσω του μνημονίου οι δυο φορείς θα εστιάσουν σε επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα ενώ στο επίκετρο της συνεργασίας τους θα βρεθεί το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητρρπόλεως στο Νεοχώρι. Σύμφωνα με τον κ. Τιμόθεο οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμοπό του κέντρου προχωρούν καθώς βελτιώθηκε η σχετική μελέτη με στόχο το κέντρο να καταστεί επισκέψιμο τουλάχιστον δέκα μήνες το χρόνο. Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες το κέντρο θα παραχωρείται και στο πανεπιστήμιο για τις ανάγκες επιστημονικών ποργραμμάτων και των φοιτητών του.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το τμήμα προσπαθεί να έχει άμεση διασύνδεση με την τοπική κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μνημόνιο το οποίο θα εξειδικευτεί άμεσα προς όφελος και των δυο φορέων.

Πεδία Συνεργασίας

Ως πεδία συνεργασίας ορίζονται τα ακόλουθα:

• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα βιώσιμης και αειφορικής περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης, διατήρησης πνευματικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και κοινωνικής δικαιοσύνης.

• Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

• Υποβολή κοινών προτάσεων και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους

• Υλοποίηση και υποστήριξη από κοινού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Αναπτυξιακά προγράμματα

• Συμμετοχή σε κοινά δίκτυα συνεργειών

• Προστασία και διαχείριση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

• Εκπαίδευση, Τουρισμός και Πολιτισμός.

• Προγράμματα και πρωτοβουλίες Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας, και αειφόρου ανάπτυξης

• Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την προσέγγισή τους μέσα από την αλληλεγγύη και την αειφορία.

Τα πεδία αυτά δεν είναι περιοριστικά και συμφωνείται η δυνατότητα επέκτασης και αλλαγής τους με τη συμφωνία των δύο μερών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν:

(α) Το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(β) Τα στελέχη και συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων.

Τα μέρη συμφωνούν να προτάσσουν τη συμμετοχή αμφοτέρων σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά ή άλλα προγράμματα και δράσεις, Εθνικά, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή, στο βαθμό που οι προγραμματιζόμενες ενέργειες εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους συνεργασίας των μερών στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου.