Μυρίνη: Κατηγορίας Ζ2 το Πεδίο Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών

B. Τσιάκος: στόχος μας η αναβάθμισή του σύμφωνα με το όραμα του Κώστα Παπαλού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ενέκρινε την κατηγοριοποίηση του Πεδίου Προσγείωσης Ελαφρών Αεροσκαφών Μυρίνης σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Εφόσον για το συγκεκριμένο χώρο ζητείται περιοδικά από αερολέσχες και συλλόγους η χρήση του για τη διεξαγωγή αγώνων αεραθλητισμού, αποφασίστκε η κατηγοριοποίηση του ως ειδική αθλητική εγκατάσταση κατηγορίας Ζ2.

Για την παραπάνω κατηγορία, στο άρθρο 56Α του ν. 2725/1999, περιγράφονται τα εξής: «Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές».

Παράλληλα, όπως είπε ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος, επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Μυρίνης και να λάβει τη θέση που του αξιζει σύμφωνα με το όραμα του αείμνηστου Δημάρχου Κώστα Παπαλού.