Να προχωρήσει το μεσαίο και όχι το μικρό φράγμα του Μουζακίου, όπως πρ οβλέπει το νέο ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ

Στο νέο σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Πηνειού της Θεσσαλίας (ΣΔΛΑΠ) περιλαμβάνεται και το φράγμα Μουζακίου αλλά με δυναμικότητα μόλις 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, δηλαδή με το χαμηλό φράγμα, αποκάλυψε το μέλος της ΕΔΥΘΕ Κώστας Γκούμας, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν και η πρόταση του προηγούμενου ΣΔΛΑΠ Φάμελλου το 2017. Φυσικά το έργο αυτό δεν εξυπηρετεί την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Παμίσου (περιοχή Μουζακίου, Σελλάνων) όπως διαφάνηκε τόσο στη θεομηνία «Ιανός», όσο και στη θεομηνία «Ντάνιελ», ούτε καν και της ευρύτερης Θεσσαλίας (Φαρκαδόνα, Λάρισα) μέσω του Πηνειού.

Για το λόγο αυτό από την περιφέρεια είχε προταθεί το μεσαίο φράγμα χωρητικότητας 80 έως 100 εκατομμυρίων κ. μ. νερού που θα εξυπηρετούσε και την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής και την άρδευση μεγάλων εκτάσεων, ενώ θα είχε και χαρακτήρα παραγωγής «πράσινης» υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών