Νέο βιβλίο του Νικολάου Κατοίκου

Aυτές τις ημέρες εκδόθηκε από την Εκτυπωτική Καρδίτσας το βιβλίο τού Φιλολόγου Νικολάου Π. Κατοίκου “Ανθολόγιο αξιόλογων κειμένων”. Στον πρόλογο του βιβλίου ο Συγγραφέας αναφέρει τα εξής:

Σε αυτόν εδώ τον τόμο περιμάζεψα 66 «κείμενα», που πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στην πρώτη σημασία αυτής τής ελληνικής λέξης (κείμενα=γραπτά που μπορούν να «κείνται», να στέκονται νοηματικά και γλωσσικά). Και βέβαια, τα πραγματικά κείμενα δεν αφθονούν.