Ο φωτισμός...

Όπως μας ενημερώνουν περίοικοι, στην οδό Καποδιστρίου αλλά και στην οδό Σμύρνης, κάποια από τα νέα φώτα δεν λειτουργούν.

Όπως οι ίδιοι παρατηρούν αυτό συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και λίγο μετά τις γιορτές γι’ αυτό και εκτιμούν ότι ενδεχομένως να έχει προκληθεί κάποια βλάβη.

Ας το δουν οι αρμόδιοι και ας αποκαταστήσουν τον φωτισμό των συγκεκριμένων σημείων καθώς το βράδυ βυθίζονται στο σκοτάδι.
Τ.Σ.